maanantai 12. tammikuuta 2015

Arvot ovat teoissa

Avoin kirje Näkövammaisten keskusliiton päättäjille

Jälleen kerran Näkövammaisten keskusliitossa on valittu näkevä työntekijä näkövammaisen sijasta. Määräaikaisen työsuhteen päätyttyä johto siirsi sivuun jo työssä toimineen näkövammaisen työntekijän ja käveli siinä samalla hänen tiiminsä toiveiden yli: tiimi arvosti hänen ammattitaitoaan ja kokemustaan ja toivoi hänen saavan jatkaa. Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun näkövammainen työntekijä häviää näkevälle NKL:ssa. Päätös on toki laillinen. Mutta mistä arvoista se kertoo?

Näin ei ole aina toimittu. Takavuosikymmeninä yksi NKL:n toimintaperiaatteista oli, että jos näkevällä ja näkövammaisella työntekijällä on suurin piirtein yhtäläiset edellytykset työtehtäviin, näkövammaisuus on yksi tärkeä syy työntekijän valintaan. Syy moiseen arvolinjaukseen on yhä selkeämpi. Puhuuhan NKL:n työllisyysosasto koko ajan siitä, miten vaikeaa näkövammaisten on päästä työmarkkinoille. NKL itse onkin sitten päättänyt näyttää mallia niistä vaikeapääsyisistä työmarkkinoista.

Maalaisjärjellä ja sydämellä ajateltuna Näkövammaisten keskusliiton pitäisi kaikissa valinnoissaan tukea näkövammaisia. Se on olemassa sitä tehtävää varten. Tämän pitäisi näkyä kaikessa sen toiminnassa ja toimintaa ohjaavissa arvoissa. Todelliset arvot paljastuvat teoissa. Puheissa vilisevät arvot näkövammaisten tukemisesta jäävät tyhjäksi sanahelinäksi, jos toiminta puhuu toista.

Näkövammaisten tukemisen valinta saattaa tarkoittaa sitä, että taloudellinen etu ei ole arvoista ensimmäinen. Onko näkevä työntekijä näkövammaista kollegaansa tehokkaampi? Kyllä, monesti näin voi olla. Vaatiiko näkövammaisen työ erityisjärjestelyjä tai sovellutuksia näkevän työhön verrattuna? Kyllä, monesti vaatii. Näkevä työntekijä on siis ykkösvalinta, jos tehokas ja taloudellinen työ on ykkösarvo. Pitäisikö niin olla Näkövammaisten keskusliitossa? Kuinka NKL voi vaatia työmarkkinoilta ymmärrystä näkövammaisen työntekijän apuvälineisiin ja käytännön sovelluksiin ja työtehtävien räätälöintiin, jos se itsekin valinnoissaan haluaa sivuuttaa nämä hankaluudet?

Näkövammaisella työntekijällä on yksi pääoma, jota näkevällä ei ole. Se on hänen omakohtainen kokemuksensa. Sääli kyllä, se harvoin näkyy taloudellisena tehokkuutena. Se on hiljaista tietoa, joka voi tuoda asiakkaille oivalluksia ja ymmärrystä. Sellainen ei näy budjetin viivan alla. Mutta se taloudellisesti näkymätön työ on näkövammaistyön olennaista ydintä.

Näinä tiukkoina, tuulisina aikoina Näkövammaisten keskusliiton pitäisi entistä rohkeammin tarjota omalla esimerkillään työtä näkövammaisille. Tämän arvovalinnan pitäisi näkyä kaikessa. Hyvät päättäjät, älkää unohtako, missä olette töissä ja kenelle te näitä päätöksiä teette. Tehkää rohkeita, eettisesti kestäviä valintoja! Tänä aikana se vaatii erillistä tahtoa. Käyttäkää sitä tahtoa; sitä varten Näkövammaisten keskusliitto on olemassa.

Teitä - vaikkei päätöstänne - kunnioittaen ja keskustelua toivoen
Riikka Hänninen